İstanbul İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetleri

Bordro & Özlük Hizmetleri

Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verir

İ.K. Danışmanlık Hizmetleri

Firma kurumsallığına uygun misyon ve vizyon belirleyerek, prosedürlerin, görev tanımlarını, işyeri yönetmeliklerini hazırlar, oryantasyon eğitimlerini verir.

Eğitim Hizmetleri

Personelin ihtiyaç duyacağı eğitim planlamalarını hazırlanması ve Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması